In het SER energie-akkoord is afgesproken klimaat-neutraal te zijn in 2050. Een forse opgave waarvan het nog maar de vraag is of die kan worden gerealiseerd. Het gedrag van mensen valt misschien (deels) te beïnvloeden maar de natuur en andere landen hebben we niet in de hand. En zijn de maatschappelijke kosten op te brengen?

Klimaat-neutraal houdt in dat we de stijging van de temperatuur tegenhouden. Die stijging wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze zijn vervuilend en slecht voor het milieu. Dus moeten andere vormen van energie worden ingezet. Hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Ook Thorium behoort tot de mogelijkheden maar daarvoor is onvoldoende politiek draagvlak.

Nog geen 10% van ons verbruik
Wind- en zonne-energie voorzien in nog geen 10% van het totale energiegebruik (bron CBS) in Nederland. Wereldwijd is dit 2.2% (bron www.energieoverheid.nl). Al zou je heel Nederland vol bouwen met windmolens en overal zonnepanelen leggen dan is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het terugdringen van energiegebruik zal ook geen substantiële oplossing bieden. Welke mogelijkheden blijven er dan over?

Kwestie van tijd
De wal zal het schip keren. Met het huidige beleid worden de kosten van energie onbetaalbaar en er zal weerstand ontstaan.  Als gevolg hiervan wordt thorium (politiek) bespreekbaar. Een schone energiebron met voldoende perspectief voor de volgende generaties. Dit geldt ook voor de opslag van CO2 onder de grond.

Tenslotte
Alle maatregelen ten spijt blijft de vraag wat het effect is van onze maatregelen op het wereldklimaat. De grootste uitstoot vindt immers in China en India plaats en naar verwachting neemt die de komende jaren fors toe. Dat mag ons er natuurlijk nooit van weerhouden om wèl met het klimaat en het milieu rekening te houden. Maar voorlopig zullen olie, kolen en gas nog steeds onze grootste energiebronnen zijn. Of we dat nu leuk vinden of niet.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.