Sinds mijn 26ste zet ik me in voor de VVD.  Ik ben me bezig gaan houden met politiek omdat ik vind dat als je dingen anders wilt je daar zelf iets aan moet doen. Na een lange periode als raadslid ben ik 5.5 jaar wethouder geweest in Zutphen (tot en met mei 2010). In mijn portefeuille had ik onder andere verkeer en vervoer, grondzaken, toerisme en kunst en cultuur. Nadat ik meer dan 7 jaar in de Provinciale Staten van Gelderland heb gezeten ben ik sinds maart dit jaar (2018) weer terug in de gemeenteraad van Zutphen. En dat doe ik met veel plezier. 

Ik ben een liberaal in hart en nieren. Betutteling en maakbaarheid komen niet in mijn vocabulaire voor. De overheid is er voor de burger en niet andersom. Daarvoor zijn vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid nodig. Uitgangspunten waarop ik alle voorstellen van het college van B & W  zal toetsen.

Economie
Voor mij is een goed lopende economie belangrijk. Niet alleen voor de toekomst van Zutphen maar ook voor die van Nederland en Europa. Uiteindelijk moet geld eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven. Dit betekent dat wij belang hebben bij een goede infrastructuur en regelgeving die ondernemen makkelijker maakt en niet onnodig hindert.

Zutphen
Zutphen is een mooie stad met een sterk historisch karakter. Daarin onderscheiden wij ons van andere om ons heen liggende steden. Het is de kracht van Zutphen. Mijn visie is deze historische waarden te behouden en er goed voor te zorgen. Om een goede culturele infrastructuur na te streven. Mensen komen naar Zutphen om onze prachtige stad te bekijken en komen hier wonen vanwege de mooie omgeving en ons achterland. Bij alles wat we in Zutphen doen moeten we dit in ogenschouw nemen. Geen dingen doen die niet passen bij onze stad en de schaalgrootte. Daar wordt niemand beter van.

We moeten ook een beroep kunnen doen op burgers. Het gebeurt maar al te vaak dat bestuurders hun oren laten hangen naar mensen die hard roepen. De meerderheid wordt dan niet gehoord. Dat vind ik niet goed. Wij, politici, moeten het algemeen belang in de gaten houden en afwegen tegen het individueel belang. En dat betekent dat je af en toe ook negatieve boodschappen moet brengen en duidelijk moet zijn. Niets is zo vervelend als een boodschap die niemand begrijpt of om aan het lijntje gehouden worden.