In maart 2015 vinden er weer waterschapsverkiezingen plaats. In Gelderland zijn 3 waterschappen actief. Dit zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe. Binnenkort worden de verschillende VVD-verkiezingsprogramma’s van deze waterschappen vastgesteld. Deze kunt u te zijner tijd op mijn site vinden.

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen. Deze vinden plaats op 18 maart 2015.

Stemmen
Door te stemmen kunt u meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

Mag u stemmen? Ga dan stemmen. Niet stemmen geeft geen recht van spreken!

Meer informatie over wat waterschappen doen kunt u lezen op de site van de Rijksoverheid en op waterschappen.nl.

 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.