10 redenen om VVD te stemmen

10 redenen om VVD te stemmen

Van een florerende economie profiteren wij allemaal

Het lijkt erop dat we langzaam uit de economische crisis komen, maar we zijn er nog lang niet. Voor de VVD reden om hierop de komende verkiezingen van de Provinciale Staten volop in te zetten. Want als de economie floreert profiteren wij allemaal. read more…

Kennis en kunde voor Waterschap Rijn en IJssel

Kennis en kunde voor Waterschap Rijn en IJssel

25 november 2015 – Het gedegen werk van de Kandidaatstellingscommissie van de VVD Waterschap-centrale Rijn en IJssel, heeft ertoe geleid dat de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015, ongewijzigd is vastgesteld in de ledenvergadering van 24 november jl. 
read more…

Twee keer verkiesbaar in 2015!

Twee keer verkiesbaar in 2015!

25 november 2014 – Op 18 maart 2015 vinden zowel de verkiezingen van Provinciale Staten van Gelderland als de verkiezingen voor de Waterschappen plaats. Gisteren hebben de VVDleden de definitieve kandidatenlijsten vastgesteld. Op beide lijsten is mijn naam te vinden. Het is dus mogelijk om twee keer op mij te stemmen op 18 maart. Eén keer voor de Provinciale Staten van Gelderland en één keer voor het Waterschap Rijn en IJssel. read more…

Gelders Debat over openbaar vervoer

Gelders Debat over openbaar vervoer

11 nov 2014 – Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in debat over een actueel thema. Het Gelders Debat van 19 november staat in het teken van het openbaar vervoer (OV). Vlak voor de zomer hebben de Gelderse Staten de OV-visie vastgesteld. In die visie wordt een toekomstbeeld geschetst. read more…

Waterschapslasten Gelderland fors gestegen

Waterschapslasten Gelderland fors gestegen

11 maart 2014 -Het waterschap Rijn en IJssel heeft voor 2014 de waterschapslasten enorm ver-hoogd. Voor de burger betekent dit een stijging van bijna 8% en voor bedrijven kan de verhoging oplopen tot 20%. Gemeenten moeten zelfs 150% meer gaan betalen! read more…

Contactformulier