Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Dit verbod heeft veel complicaties voor agrarische bedrijven. Het kan tot afname van de werkgelegenheid leiden en toename van leegstand. Reden voor mij om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. 

Op dit moment ligt er in Nederland nog 120 miljoen m2 asbest op daken. Vanwege de volksgezondheid heeft het rijk besloten dat particulieren, bedrijven (waaronder veel boeren) en (overheids-)instellingen in 2024 geen asbest-daken meer mogen bezitten. Omdat er een groot aantal van dit soort bedrijven in Gelderland is gevestigd heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS om de problematiek in Gelderland inzichtelijk te maken.

De kosten van de verwijdering van asbest zijn hoog en de bestaande subsidieregelingen slechts een druppel op de gloeiende plaat. Financiering van sanering van asbest is uitgesloten omdat de gemaakte kosten niet kunnen worden terugverdiend. Reden voor boeren om zich zorgen te maken over het bestaansrecht van hun bedrijf. Ze willen wel saneren maar beschikken over onvoldoende middelen. Vanaf 2024 worden fikse boetes uitgedeeld aan iedereen die zich niet aan de regeling houdt.

Om inzicht te krijgen in de hiervoor genoemde situatie heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Vanwege de volksgezondheid is het van groot belang dat het asbest verwijderd wordt. Maar door de hoge kosten is de kans dat 2024 niet wordt gehaald klein. Boetes volgen en belangrijke werkgelegenheid zal verdwijnen.

Extra informatie
Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Deze regeling is al voor een groot deel benut.

Asbest eraf, zonnepanelen erop
Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen agrarische bedrijven ook nog gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Handhaving verbod op asbestdaken
Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.