Waaraan wordt provinciale subsidie besteed?

Op woensdag 8 oktober bezocht de VVD-fractie een aantal bedrijven/instellingen in Zutphen. Dit waren het Volkshuis, de musea, Duits Engineering en het Cleantech Center. Cleantech en de Zutphense musea maken gebruik van (incidentele) provinciale subsidies. Het Volkshuis wordt gefinancierd vanuit de WMO en Duits Engineering onderneemt met eigen geld. Worden de subsidies goed besteed? 

Minder is meer
Het eerste bezoek betrof het Volkshuis. Dit is het oudste koffiehuis van Zutphen waar mensen met een beperking werken en geen alcohol wordt geschonken. Het Volkshuis is onderdeel van de Sociale Werkvoorziening en wordt gefinancierd vanuit de WMO.
Mark Schuitemaker (directeur Volkshuis), vertelde over de effecten van de veranderingen in de zorg. Hij is, in tegenstelling tot sommige andere mensen in de zorg, blij met de nieuwe koers van het kabinet. In het verleden werd de subsidieverlening uitgevoerd via een grote organisatie die het geld van de overheid verdeelde. Nu wordt het geld direct door de gemeente aan het Volkshuis betaald. Gevolg hiervan is dat het Volkshuis meer geld over houdt en minder administratieve rompslomp heeft. De visie van Mark op mensen met een beperking is verfrissend. Niet de nadruk leggen op de handicap maar op wat mensen wel kunnen. Met een positieve benadering kom je veel verder.

Doelstellingen zijn leidend
Om de economische spin-off van het stedelijk museum te vergroten is een aantal jaren geleden door het college (van Zutphen) een nieuw plan ontwikkeld genaamd  „Broederenklooster”. De Provincie Gelderland heeft voor dit plan een subsidie van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Omdat de gemeenteraad zich niet  kon vinden in de plannen voor het Broederenklooster is onlangs een nieuw plan gelanceerd. Annelies de Jonge (wethouder) en Tiana Wilhelm (directeur musea) hebben hierover verteld.
Het nieuwe plan wijkt af van het oude waardoor het subsidie in het geding kan komen. Bij toekenning van subsidie blijven voor de VVD-fractie de doelstellingen waaraan het plan moet voldoen leidend. Dit zijn lokaal draagvlak met een gemeentelijke bijdrage, cultureel ondernemerschap waardoor voldoende eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd, een sluitende exploitatie, regionale impact, het versterken van de economie en toename van het toerisme. De termijn waarbinnen e.e.a. gerealiseerd moet zijn is uiterlijk 2015. Lukt dat laatste niet, dan zal er een nieuw besluit door PS moeten worden genomen.

Maakindustrie zorgt voor toegevoegde waarde
Duits Engineering is een metaalverwerkingsbedrijf dat wordt geleid door Jan en Astrid Duits. Een familiebedrijf en één van de weinige bedrijven in de „maakindustrie” in Zutphen. Duits bouwt en ontwikkelt machines en apparaten en is toeleverancier van allerlei onderdelen aan de machine-industrie. Duits heeft innovatie hoog in het vaandel staan wat blijkt uit de kleine windmolens die zij hebben ontwikkeld. Goedkoper, minder ontsierend voor het landschap en zonder subsidie. Ondernemingen zoals Duits zijn belangrijk voor Gelderland (en Nederland). Zij maken producten met toegevoegde waarde. De fractie was onder de indruk van de manier waarop Jan en Astrid hun bedrijf leiden.

Zonder innovatie geen toekomst
Als laatste heeft de fractie het pas geopende Cleantech Center bezocht. Henk Janssen, één van de oprichters, heeft de fractie rond geleid en is ervan overtuigd dat wij het in Nederland alleen redden als wij dingen beter, handiger en slimmer kunnen organiseren. Elf (geslaagde) ondernemers hebben hun nek uitgestoken door te investeren in dit centrum (waaronder ook Duits Engineering). De provincie heeft een extra impuls gegeven door een eenmalige subsidie. Een goede zaak. Nu maar hopen dat de overheid met al haar regels dit soort initiatieven koestert en niet “stuk” regelt. Aan de VVD zal het niet liggen!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.