Sinds enige tijd ben ik bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.  De stichting stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol vervult.