Het Wijnhuisfonds werd in 1927 opgericht en is daarmee één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Het fonds restaurateert en beheert monumentaal erfgoed. De doelstelling luidt: ‘De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit een oogpunt van geschiedenis of kunst’. 

Behoud cultureel erfgoed
Het Wijnhuisfonds houdt zich bezig met het verwerven en restaureren van verwaarloosde (monumentale) panden. Versterken van de beeldkwaliteit en levendigheid van de stad door bij te dragen aan onderhoud van bijzondere panden. Vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van Zutphen bij de schoonheid van hun stad. Handhaven of herstellen van historische structuren. In nastreving hiervan heeft het Wijnhuisfonds in totaal al meer dan tachtig, doorgaans erg verwaarloosde, panden in Zutphen gerestaureerd en in bruikbare staat hersteld. Daarnaast bewaakt en ondersteunt het Wijnhuisfonds waar nodig cultuurhistorische waarden.