Oost NL heeft onlangs haar aandelen in Ferm RFID Solutions verkocht aan een buitenlandse firma. Gaat dit ten koste van de Gelderse werkgelegenheid? Voor mij een belangrijke reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Met geld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat èn van de provincies Overijssel en Gelderland investeert zij in bedrijven. Dat geld is bedoeld om de regionale economie te versterken. Het gaat om behoud en groei van werkgelegenheid. Eén van de speerpunten van het Gelders economisch beleid.

Onlangs bleek dat OostNL haar aandelen in Ferm RFID Solutions heeft verkocht aan FineLine Technologies. Een Amerikaans bedrijf. Normaal gesproken bepalen aandeelhouders of eigenaren van een onderneming zèlf aan wie ze verkopen. Daar gaat de overheid niet over.

In dit geval is dat anders. De overheid heeft geïnvesteerd middels OostNL (voorheen PPM Oost) en daar had ze een belangrijke reden voor. Bevordering van onze regionale economie. Zonder deze investering had het bedrijf niet kunnen groeien.

Nu wordt Ferm RFID Solutions verkocht aan een buitenlandse partij. Daardoor is de kans dat het bedrijf èn de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en innovatie verdwijnen niet ondenkbaar. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Belangrijk genoeg om daarover (schriftelijke) vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De vragen die ik heb gesteld gaan onder andere over de aandelen, of er voorwaarden zijn gesteld aan de verkoop en of behoud en groei van werkgelegenheid in Gelderland is geborgd.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.