Bouwen aan een bruisend, ondernemend en duurzaam Zutphen, samen met u. In dit programma beschrijft de VVD Zutphen-Warnsveld hoe wij dat met uw hulp en steun willen doen, Wilt u net als wij trots zijn op onze mooie historische stad? En wilt u, net als wij, met vertrouwen de toekomst in? Stem dan VVD!

Zelf toekomst vormgeven
Mensenmoeten zelf hun eigen toekomst vorm kunnen geven, daarin gelooft de VVD, als liberale partij. Daarom stelt de VVD de mens centraal indit verkiezingsprogramma.De VVD is er daarbij voor alle inwoners van Zutphen, Warnsveld en de andere gemeenschappen binnen onze gemeente.

Geen betutteling
De kracht van de mens zorgt voor een prettige, vitale gemeente, met een kleine overheid zonder betutteling, waar ruimte is voor ieders inbreng, waar het prettig wonen, werken en ondernemen is, met ruimte voor recreatie en cultuur. Dat Zutphen heeft de VVD voor ogen. De VVD wil dat de lokale overheid, in passende grootte, uitgaat van de kennis, de ervaring en de vernieuwende ideeën en creativiteit van iedereen, ondernemers en inwoners. Daarbij is zelf verantwoordelijk voelen en zijn een uitgangspunt.

Verandering biedt kansen
Eigen verantwoordelijkheid is ook nodig in de toekomst, want Zutphen verandert. Nu is 1 op de 10 inwoners boven de 65 jaar. In 2025 is dat 1 op de 4. Zutphen vergrijst dus. Door de bevolkingskrimp in de omgeving verdwijnen in de toekomst voorzieningen uit de regio en neemt het belang van Zutphen als centrumgemeente toe op het gebied
van onderwijs, zorg en andere voorzieningen. De gemeente krijgt er straks grote taken bij. Vooral op het gebied van zorg en welzijn, jeugdzorg en sociale voorzieningen krijgt de gemeente meer te zeggen. U als burger gaat hiermee te maken krijgen.

De gemeente is er voor u!
De VVD vindt het een goede ontwikkeling dat de landelijke overheid meer taken aan de gemeenten overdraagt. De gemeente staat dichter bij de mensen dan het verre Den Haag. De gemeente kan daarom beter maatwerk leveren, met minder bureaucratie en tegen lagere kosten. De veranderingen en de uitbreiding van de gemeentelijke taken
vragen een andere manier van denken en doen waarbij mensen zelf initiatief kunnen nemen. De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. De gemeente moet doen wat moet en laten wat niet nodig is. Het gemeentebestuur is er voor u en niet andersom.

Download hier de volledige versie van het verkiezingsprogramma:
Verkiezingsprogramma VVDZutphen 2014 – 2018

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.