Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 samen komen we verder

Het gaat steeds beter met Zutphen en Warnsveld. Mede dankzij de aantrekkende economie en opbloeiende woningmarkt, staan veel inwoners er sterker voor dan vier jaar geleden. Het aantal bezoekers in onze historische binnenstad neemt toe: zij waarderen het aanbod aan winkels, horeca en cultuur dat daar dankzij het harde werken ondernemers en instellingen tot is gekomen.

Ook de positie van onze gemeente is verbeterd en wij kijken dus met gepaste trots terug op onze deelname aan het college in de afgelopen periode. De financiën zijn op orde en er is geïnvesteerd in voorzieningen die de stad aantrekkelijker maken: de Stadsdiagonaal en de herinrichting van Basseroord zorgen voor een betere toegang en samenhang in de binnenstad; de Oude IJsselbrug is verbreed voor voetgangers en fietsers waardoor de verbinding met De Hoven is verbeterd; en de IJsselkade wordt aangepakt waardoor er in 2019 een nieuw gezichtsbepalend verblijfsgebied zal zijn voor bewoners en bezoekers.

En boven alles is er gekozen voor een herkenbare koers. De VVD onderschrijft dan ook van harte het Speerpuntenbeleid van dit college. Hierin staan de volgende doelstellingen centraal:

1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat.
2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren. De VVD verstaat onder ‘kwetsbare Zutphenaren’ burgers die ondersteuning van de overheid behoeven.

Deze doelstellingen sluiten goed aan bij ons liberale gedachtegoed en hier blijven we ons de komende jaren sterk voor maken. Daarbij is het wel van belang dat manier waarop deze doelen nagestreefd worden in lijn ligt met de principes van de VVD: ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap, een beroep op eigen verantwoordelijkheid, een kleine, slagvaardige en op samenwerking gerichte overheid, en het huishoudboekje op orde.

Daarnaast zien we de komende jaren wel degelijk ruimte voor verbetering. Het aantal mensen dat langdurig aanspraak maakt op inkomensondersteuning vanuit de gemeente is zorgwekkend hoog. Er zijn teveel geweldsincidenten op uitgaansavonden en op bepaalde plekken groeit een gevoel van onveiligheid. Nog te vaak lopen burgers en ondernemers aan tegen nodeloze bureaucratie en stroperigheid. Een aantal voor Zutphen belangrijke projecten is de afgelopen jaren niet goed van de grond gekomen. De gemeente haalt nog te vaak op negatieve wijze de pers met incidenten. Wij vinden het van belang om te blijven investeren in samenwerking met derden om initiatieven vanuit de samenleving mogelijk te maken. Hiervoor is een cultuuromslag nodig, zowel in het bestuur als in de ambtelijke organisatie.

Kortom: Zutphen is nog niet af.  Als VVD gaan wij ervoor om in de komende jaren het gemeentebestuur slagvaardiger te maken en meer ruimte te geven voor initiatieven in de samenleving. Alleen dan kunnen we de stijgende lijn doorzetten: samen komen we verder!

Via de link hieronder kunt u het complete verkiezingsprogramma downloaden.
verkiezingsprogramma-vvd-zutphen-2018