Trends: technologie

Trends: economie

Trends: social media

Trends: maatschappij

Op deze nieuwe pagina schrijf ik niet over politiek maar over ontwikkelingen en trends die ik signaleer en interessant vindt. Zoals bijvoorbeeld de invloed van het gebruik van social media op ons leven. Of over de steeds grotere wordende mogelijkheden door de ontwikkeling van technologie. Onderwerpen die ik interessant vind en een grote impact op onze samenleving hebben. Heb jij zelf ideeën op dit gebied waarover je iets zou willen schrijven (op mijn site) of lezen mail dit dan naar info@mariekeschriks.nl.

Internet: infrastructuur te belangrijk om aan de markt over te laten

Internet: infrastructuur te belangrijk om aan de markt over te laten

Internet, we kunnen niet meer zonder en stellen er steeds hogere eisen aan. We willen geen gewoon internet, maar supersnel internet. Regelmatig bezoekt de VVD fractie één of meerdere bedrijven in Gelderland. Onlangs waren we bij CAI Harderwijk. Eigenaar van een netwerk (glasvezel) met een supersnelle verbinding.  

Net als in veel andere gemeenten ontstond in Harderwijk midden jaren ’70 (vorige eeuw) een centrale antenne inrichting. Een (semi)publieke infrastructuur voor de doorgifte van radio- en televisiesignalen. De meeste van deze netwerken zijn inmiddels opgegaan in commerciële organisaties zoals Ziggo (hiervoor UPC). Dit geldt niet voor CAI Harderwijk. Zij is zelfstandig gebleven en heeft een volledige scheiding gemaakt tussen infrastructuur en diensten.

Splitsen
CAI Harderwijk pleit er voor om het netwerk (infra) en de diensten landelijk te splitsen. Net zoals dat bij energie is gebeurd. Het netwerk kan dan opengesteld worden voor alle aanbieders. Dat is goed voor de concurrentie én voor de innovatie. Daarnaast maakt CAI Harderwijk zich hard voor 100 procent net-neutraliteit. Ofwel overal dezelfde snelheid. De huidige netwerkbeheerders en andere dienstenaanbieders concurreren door verschillende snelheden internet aan te bieden in combinatie met diensten. Investeringen in een sneller netwerk worden daardoor belemmerd.

Investeringen nodig
Het is een goed idee om de infrastructuur van de diensten te scheiden. De vraag naar supersnel internet zal de komende jaren toenemen en hiervoor zijn forste investeringen nodig. Maar zolang internet en diensten in één hand blijven blijven investeringen achter omdat het onvoldoende oplevert. Door het scheiden van infra en diensten betaalt de consument enerzijds voor het netwerk en anderzijds voor de diensten. Als gevolg hiervan zal meer in het netwerk worden geïnvesteerd. Daarnaast neemt de concurrentie tussen dienstenaanbieders toe waardoor meer innovatie plaatsvindt.

Algemeen belang
We kunnen niet meer zonder internet. Onze binnenlandse én buitenlandse samenleving is er compleet afhankelijk van. In economisch én in sociaal opzicht. Om die redenen zie ik de infra die nodig is voor het internet als een onmisbare nutsvoorziening welke geborgd moet worden door de overheid. Dat is in het algemeen belang. Het gaat immers om infra zoals wegen, spoor en water-, gas- en electriciteitsleidingen. Als het internet niet werkt gaat dit ten koste van onze economie en samenleving. Te belangrijk om alleen aan de markt over te laten.

De consumentenbond noemde Harderwijk het internet-walhalla van Nederland en de Europese Commissie onderscheidde CAI Harderwijk in 2015 met de European Broadband Award.

Onderwijs: tijd voor nieuwe wijn!

Een aantal jaar geleden ging mijn zoon vol enthousiasme naar de middelbare school. Naar de “laptop-klas”, daar had hij zelfs de school op uitgekozen. En hij was niet de enige. Wij dachten dat het een soort interactief VWO zou zijn en het leek ons dan ook een goed idee. Maar de “laptop-klas” bleek voor veel leerlingen niet te werken. De resultaten bleven achter. En dat begreep ik wel. In plaats van in boeken werd er nu op de laptop gelezen. En dat was het dan.  read more…

Ondernemers zijn banenmotor van de economie

Ondernemers zijn banenmotor van de economie

Meer ruimte voor logistieke bedrijven in Rivierenland. Een goede zaak. Maar om te stellen dat bedrijventerreinen de banenmotor van Gelderland zijn, zoals Michiel Scheffer (gedeputeerde provincie Gelderland) verwoordt, is te kort door de bocht. Gezien de grote leegstand op bedrijven-terreinen is deze stelling niet hard te maken.
read more…

Ook de overheid ontkomt niet aan de 24-uurs economie

Ook de overheid ontkomt niet aan de 24-uurs economie

247Tailorsteel, gevestigd in Varsseveld, is een metaalverwerkingsbedrijf dat volledig geautomatiseerd vormen snijdt uit stalen platen en buizen. Pas als het product klaar is komen er mensen aan te pas. Smart Industry on demand. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onlangs bracht ik een bezoek aan dit bedrijf en was onder de indruk van wat ik zag en hoorde. Van dit soort bedrijvigheid kan je nooit genoeg hebben. Smart Industry is een belangrijk speerpunt van de Achterhoek.
read more…