Praktijk blijkt weerbarstiger dan de leer

Praktijk blijkt weerbarstiger dan de leer

Op 17 maart 2015 ondertekenden ruim honderd partijen het Gelders Energie Akkoord. Een ambitieus plan waarvan een belangrijke doelstelling is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de leer. De Provincie Gelderland steunt dit akkoord en...
Stop met rondpompen van geld

Stop met rondpompen van geld

Onlangs deed ik namens de VVD mee aan een debat in het ondernemerscafé in Zutphen. Tijdens dit debat kwamen de verschillen tussen de partijen duidelijk naar voren. Aan de hand van stellingen die waren ontleend aan de verkiezingsprogramma’s, werd gediscussieerd. De...