Lid VCOZ Zutphen

Lid VCOZ Zutphen

Namens het Wijnhuisfonds ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Zutphen. Deze vereniging heeft als doel het behoud en de vermeerdering van de waarde van het onroerend goed in Zutphen. De VCOZ is een vereniging voor eigenaren van...

Lid VVD Partijraad voor de Provincie Gelderland

Sinds 2 jaar ben ik lid van de Partijraad van de VVD. De Partijraad heeft in politiek opzicht een adviserende en stimulerende taak. De partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede...
Vice Voorzitter stichting Wijnhuisfonds Zutphen

Vice Voorzitter stichting Wijnhuisfonds Zutphen

Het Wijnhuisfonds werd in 1927 opgericht en is daarmee één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Het fonds restaurateert en beheert monumentaal erfgoed. De doelstelling luidt: ‘De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor...
Voorzitter stichting BOG Zutphen

Voorzitter stichting BOG Zutphen

Voorzitter van het bestuur van de stichting Beheer Onroerend Goed Zutphen.  Stichting BOG in Zutphen beheert huurwoningen en bedrijfspanden namens een vijftal organisaties: de David Evekink Exploitatie Stichting, Stichting Wijnhuisfonds, NV Stadsherstel Zutphen,...