Onlangs deed ik namens de VVD mee aan een debat in het ondernemerscafé in Zutphen. Tijdens dit debat kwamen de verschillen tussen de partijen duidelijk naar voren. Aan de hand van stellingen die waren ontleend aan de verkiezingsprogramma’s, werd gediscussieerd. De VVD, het CDA, de PvdA, D66, de SP en GroenLinks deden mee aan het debat. 

Wat opviel was dat veel partijen nog steeds geloven in de maakbaarheid van de samenleving. Zo waren zij (m.u.v. de VVD) het erover eens  dat de provincie moet bepalen waar outlets en weidewinkels gevestigd mogen worden. Het CDA (Harold Zoet) vindt  dat ondernemers geholpen moeten worden in de vorm van leningen en subsidies. GroenLinks en D66 zijn van mening dat de provincie streng moet zijn op het gebied van natuur en milieu, want “ondernemers zijn op dit gebied niet te vertrouwen” aldus de fractievoorzitter van de plaatselijke GroenLinks partij. Met de stelling “vermindering van subsidies leidt tot lagere lasten voor de burger” waren de linkse partijen het niet eens. Onbegrijpelijk, want als je minder subsidies uitbetaalt, heb je minder gemeenschapsgeld nodig. Sommige partijen bleken dan ook weinig financieel inzicht te hebben.

Iedereen was het eens over de regeldruk. Die is veel te hoog. Maar woorden en daden zijn verschillende dingen. Want de provincie moet zich van de socialisten met van alles en nog wat bemoeien. Zo lang deze partijen aan de macht zijn nemen de regels dus eerder toe dan af.

Ik sta een provincie voor die de verantwoordelijkheden legt waar ze horen. Dus vestiging van outlets of weidewinkels? Laat het de aan de gemeente over. Leningen en subsidies aan ondernemers? Daar hebben we banken voor. Nog meer regels voor natuur en milieu? Ondernemers kunnen heel goed verantwoordelijkheid dragen. Ondernemers helpen door het geven van leningen? Maak het ondernemen mogelijk door het aantal belemmerende regels te beperken. Tenslotte,  minder subsidie leidt tot minder bureaucratie en lagere lasten voor de burger. Stop met rondpompen van geld.

Mijn conclusie is dat alléén de VVD regels en bureaucratie wil verminderen. De overige partijen willen juist meer regels met als gevolg meer bureaucratie, een grotere en minder slagvaardige overheid en almaar stijgende lasten voor de burger.

* foto Patrick van Gemert, Zutphens Persbureau

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.