Mijn vorige artikel met als kop “De Hanzehof, een duivels dilemma” was reden voor de Stentor om mij te bellen. Het gepubliceerde artikel, met een weinig subtiele kop, komt echter niet overeen met mijn standpunt zoals ik dat heb weergegeven of met mijn blog. Daarom heb ik de volgende reactie aan de krant gestuurd. Ik hoop dat deze, zoals een goede krant betaamt, wordt weergegeven.

Constatering
Ik stel vast dat het verslag in de krant met als kop “Schriks (vvd) sloop Hanzehof” niet weergeeft wat ik heb gezegd en daarom niet overeenkomt met mijn standpunt. Ik heb de indruk dat de journalist het probleem niet goed heeft begrepen. Dat blijkt uit wat hij samenvat als het collegestandpunt van de gemeente. Ik citeer uit de krant: “De stellingname is opmerkelijk, omdat het college waaraan Schriks’ partij deelneemt vooral lijkt in te zetten op vernieuwing van het theater, of anders sloop in combinatie met nieuwbouw”. Terwijl het college de variant gaat onderzoeken die het onderhoud/renovatie van het gebouw betreft. Hetgeen geen vernieuwing is maar herstel van het bestaande.
Ik heb juist proberen aan te geven dat we het grondig aan moeten pakken en moeten kiezen, zodat we jaren vooruit kunnen. In geen geval voor afbreken zonder dat daar iets beters voor in de plaats komt. Dat is ook te lezen in een eerder artikel op dit blog. De aanleiding voor de Stentor om mij te bellen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.