september 2014 – Vandaag hebben we, behalve de najaarsnota, ook de Stads- en Regiocontracten besproken. Voor wat betreft de voortgang en uitvoering liggen de meeste projecten op schema. Maar dit geldt niet voor alle projecten (Kunstencluster in Arnhem en het Broederenklooster in Zutphen). Daarnaast zijn er nog een aantal projecten waarvan tot op heden (nog) niet bekend is of de co-financiering wordt gerealiseerd. 

Uitzondering
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten vandaag heb ik aangegeven dat de projecten, zoals afgesproken, in 2015 moeten zijn uitgevoerd. Alleen voor projecten waarbij vertraging meestal niet kan worden voorkomen, kan een uitzondering gemaakt worden. Hierbij valt te denken aan infrastructurele projecten. Deze hebben vaak een langere doorlooptijd omdat er allerlei procedures gevolgd moeten worden die onontkoombaar zijn.

Geld terug naar Algemene Middelen
Projecten die (nog) niet zijn uitgevoerd omdat er geen geld is, waarvan de co-financiering niet rond is of waarover in de gemeenteraad geen consensus bestaat,  vallen wat mij betreft niet onder de uitzonderingen. Provinciale Staten hebben heel duidelijk aangegeven aan welke kaders de projecten moeten voldoen en binnen welk tijdsbestek deze moeten zijn uitgevoerd. Als niet aan deze criteria wordt voldaan gaat het geld terug naar de Algemene Middelen.

Nieuw besluit bij nieuw project
Nieuwe projecten of projecten die totaal veranderd zijn,  dienen in een nieuw voorstel aan PS worden voorgelegd. Het kan niet zo zijn dat geld dat is bedoeld voor een specifiek doel/project opeens wordt ingezet voor een geheel ander concept. Daarover zal  dan eerst een besluit moeten worden genomen.

Klik hier naar de uitzending van 24 september waarin gedeputeerde Van Dijk antwoord geeft op de vragen mbt de stads- en regiecontracten. Agendapunt 13.

Klik hier om het artikel in de nieuwsbrief van de Provincie Gelderland over de Stads- en regiecontracten te lezen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.