Vorig jaar mei verscheen het rapport “Sterk bestuur” dat in opdracht van de Provincie Gelderland is gemaakt. Als reactie daarop werd het rapport van Van Netten, in opdracht van het College van B&W Zutphen, gepresenteerd.  Uit beide rapporten blijkt dat Zutphen er niet goed voor staat. Zutphen heeft een solitaire positie in de regio en een slecht sociaal – economisch profiel.

Niets nieuws
Er staat niets nieuws in de rapporten. Het is algemeen bekend dat Zutphen een groot aantal mensen met een uitkering heeft. En dat de werkgelegenheid afneemt is ook geen geheim. De leegstand op de bedrijven-terreinen neemt toe, steeds meer ondernemers houden het hoofd net boven water en het politieke klimaat laat te wensen over. Dat is lang niet alles.

Visie ontbreekt
Ooit maakte ik onderdeel uit van het college van B&W in Zutphen. Ik wilde een strategische visie ontwikkelen op Zutphen. Hoe gaat het met Zutphen? Wat voor een stad willen we zijn? En wat gaan we doen om dat te bereiken? Welke keuzes gaan we maken? Die visie is er nooit gekomen. Het ging toch goed met Zutphen?

Het gaat toch goed
Vervolgens kwamen de banken in slecht weer en de woningbouw stagneerde. Tekenen die slechtere economische tijden inluidden. Maar ook die ontwikkelingen waren niet overtuigend genoeg om het beleid te veranderen. Men bleef liever in de comfort-zone. Zutphen, in een ver verleden ooit hoofdstad van de Graafschap, is ingehaald en letterlijk achtergebleven. Nu liggen er twee rapporten die precies aangeven wat er in Zutphen al lange tijd aan de hand is. Jammer dat het zover heeft moeten komen.

Het roer moet om
Een veel gehoorde kreet van de overheid is dat als het slecht gaat dit innovatie stimuleert. Bedrijven moeten wel, ze worden gedreven door de markt. Dit geldt niet voor de overheid maar misschien helpen de rapporten. Zutphen heeft potentie en ik hoop dat het bestuur de uitdaging oppakt, eindelijk een visie ontwikkelt en keuzes maakt. Het roer moet om in Zutphen. En ik geloof dat onder leiding van onze nieuwe burgemeester Abbenhues dit zou kunnen lukken.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.