Op 17 september heb ik in de commissie AFW de najaarsnota 2014 behandeld. De najaarsnota is een (voortgangs) rapportage waarin ook financieel verslag wordt gedaan.

Goed nieuws
Er is 10 miljoen euro minder uitgegeven omdat een aanbesteding voordeliger is uitgevallen dan geraamd. Dit is goed nieuws. Deze 10 miljoen euro wordt toegevoegd aan de meerjarige investerings reserve Gelderland (MIG). Verstandig omdat ons nog een aantal (financiele) risico’s wachten waarvan de hoogte niet bekend is.

EMU norm
Er wordt veel geinvesteerd in Gelderland (bijvoorbeeld in de A15) en (mede) daardoor loopt het EMU saldo op (dit is de norm die het rijk oplegt om onder het begrotingstekort van 3% te blijven). De minister heeft gezegd dat het overschrijden van deze norm geen probleem is zolang de verschillende overheden „normaal” blijven acteren. Maar ja, wat is normaal? Reden voor mij om dit toch nauwgezet te volgen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.