26 maart 2014 – Doordat alcohol en benzine een stuk duurder zijn geworden gaan steeds meer mensen die in de grensstreek wonen naar Duitsland voor boodschappen en benzine. Gevolg hiervan is dat Nederlandse ondernemers in de grensstreek nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Het CDA heeft over dit onderwerp, tijdens de Vergadering van Provinciale Staten op 26 maart, een motie ingediend.

Zorgen
Wij kunnen ons goed voorstellen dat de ondernemers zich grote zorgen maken. Dat doen wij ook. Toch hebben wij deze motie niet gesteund omdat Provinciale Staten geen invloed heeft op het kabinetsbeleid. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financien toegezegd dit probleem op korte termijn te onderzoeken en daar zijn we blij mee. We willen ondernemers geen onterechte hoop geven en dat zou het geval zijn als we de motie hadden gesteund.

Motie
Dat is anders bij de waterschappen. Daar kan de provincie wel invloed op uitoefenen. Zij levert immers een forse financiele bijdrage en maakt afspraken over het beleid. Daarom heb ik, namens de VVDfractie, de Motie Verminderen waterschapsbelasting ingediend om de stijging van de waterschapsbelasting voor het gebied van Rijn en IJssel te beperken. In 2014 zijn de lasten voor de burger 8%, voor bedrijven 20% en voor gemeenten zelfs 150% gestegen. De motie zal tijdens de eerstvolgende commissievergadering van AFW (Algemeen bestuur, Financien en Welzijn) in april worden besproken.

Steun
Ik ga ervan uit dat de partijen die de motie van het CDA hebben gesteund ook onze motie zullen steunen. Zij maken zich immers zorgen over de effecten van belastingverhoging op de economische bedrijvigheid. Met name in het grensgebied waar ook het waterschap Rijn en IJssel opereert. Omdat de invloed van de Provincie Gelderland op het Waterschap een stuk groter is dan de invloed op het regeringsbeleid is de kans van slagen groter.

Waterschapsverkiezingen
Het CDA is de grootste partij (5 zetels) in het Waterschap Rijn en IJssel en mede door haar zijn de tarieven verhoogd. Winst is dat het CDA tijdens de Statenvergadering aan gaf dat zij in de volgende periode (de waterschapsverkiezingen staan voor de deur) aandacht zal hebben voor de lastenverlaging. Wij wachten niet af en zetten ons nu al in om de lasten zo laag mogelijk te houden. Via de Provincie en via de VVD in het Waterschap zelf.

Marieke Schriks

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.