Veel mensen vinden de provincie een nutteloze bestuurslaag. Niet in de laatste plaats omdat men nauwelijks op de hoogte is van wat de provincie doet. Om te laten zien welke rol de provincie de afgelopen vier jaar heeft gespeeld heb ik een  inventarisatie gemaakt van de bijdragen die de gemeente Zutphen heeft ontvangen.

Uit deze inventarisatie blijkt dat de provincie Gelderland de afgelopen vier jaar veel geld heeft geïnvesteerd in Zutphen. Belangrijke projecten zoals de herstructurering van de Mars, de omlegging van de N348, de herinrichting van de IJsselkade, Ruimte voor de rivier en het cultuurcluster waren nooit tot stand gekomen zonder provinciale bijdrage.

Kerntaken
Uit het voorgaande blijkt dat je niet kan stellen dat de provincie een nutteloze bestuurslaag is. De provincie doet nuttige dingen en is belangrijker dan je denkt. Tegelijkertijd vind ik dat de rol van de provincie zo beperkt mogelijk moet zijn. Alleen kerntaken zoals infrastructuur en ruimtelijke ordening behoren wat mij betreft tot de core-business van de provincie.

Lees hier voor welke projecten Zutphen financiële steun van de provincie heeft ontvangen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.