2012

 • De nieuwe N348 tussen Zutphen en Eefde. 35 jaar aan gewerkt.
 • Omlegging van de Polbeek
 • Bijdrage aan het Basseroord, fietstunnel van 1 miljoen euro
 • Bijdrage aan Ubuntu plein in Zutphen investeringsbijdrage vanuit het impulsplan wonen.
 • De gedempte Noorderhaven van Zutphen wordt weer water. De Europese Unie heeft 500.000 euro aan EFRO-subsidie ter beschikking gesteld voor het uitgraven van de haven en een directe verbinding naar de IJssel. In tegenstelling tot vroeger krijgt de nieuwe Noorderhaven een recreatieve functie. Subsidie is door provincie aangevraagd
 • 160.000 euro bijdrage aan de verbetering van het ‘Fietspad IJsseldijk’ in Zutphen. Het fietspad van de Noorderhaven naar de Industrieweg is een hoofdverbinding tussen het bedrijventerrein De Mars, de stedelijke omgeving van Zutphen en de omliggende fietspaden in de regio.

2013

 • Reconstructie van de N319 Vordenseweg in Zutphen. Wegvak tussen de N346 Lochemseweg en de rotonde N314. De Vordenseweg is  afgewaardeerd naar een 60 km weg met snelheidsbeperkende maatregelen.
 • Regionaal Programma Bedrijventerreinen. De regio Stedendriehoek wil ruimte bieden aan bedrijven met hoge milieucategorieën, mits deze op een goede manier ruimtelijk kunnen worden ingepast en geen hinder opleveren voor de omgeving. Op het noordelijk deel van De Mars in Zutphen en de Ecofactorij in Apeldoorn is ruimte voor grootschalige, deels watergebonden bedrijven in de hogere milieucategorieën
 • Een bedrag van maximaal € 13.500,– eenmalig in 2013 subsidieverlening aan Stichting Internationaal Cellofestival Zutphen
 • Bijdrage Parkmanagement De Mars
 • Bijdrage beveilligingsmaatregelen, camera’s De Mars
 • Bijdrage binnenstadsmanagement

2014

 • Het behoud van de schouwburg Hanzehof kan worden bereikt door het treffen van een reeks energiemaatregelen aan het gebouw, doordat de exploitatielasten lager worden. Bovendien betekent het een verbetering van het binnenklimaat. Bijdrage van 150.000 euro
 • In aanvulling op het programma Wonen worden nu ook in de Leesten en de binnenstad een aantal langdurig braakliggende gronden tijdelijk opgeknapt. Daarmee wordt verloedering tegengaan waarmee de leefbaarheid op peil gehouden.
 • Voor de plannen om meer woningen in leegstaande (winkel)panden in de binnenstad te realiseren zal Zutphen een beroep doen op het Impulsplan Wonen.
 • Woningisolatie, 500.000 voor woningisolatie particulieren. .
 • Nieuwe coatlaag viaduct onder het spoor op de N348
 • Veranderingen aan de Van der Capellenlaan in Zutphen, Voorsterallee binnen de bebouwde kom van Zutphen gestart.
 • N826 (Almenseweg, Scheggertdijk en Zutphenseweg) tussen Laren en Zutphen.
 • N314 (rondweg Leesten) tussen het ziekenhuis en de N346 (Lochemseweg).
 • N314 (Torenallee en Zutphen Emmerikseweg) tussen Hummelo en Baak groot onderhoud.
 • Aanleg van ‘Het Witte Lint’ langs de N348,. dat bestaat uit een lage dijk en een rij scheefstaande bomen, ondersteund door witte palen. Daarnaast zijn op verschillende plekken, zoals op De Mars, meidoornhagen geplant. Najaar van 2016 is  Het Witte Lint klaar.
 • Spoorknoop Zutphen € 1,5 miljoen
 • Zutphen-N314, ontsluiting bedrijventerrein Gelderhorst € 0,6 miljoen
 • Provinciale bijdrage: Stedelijke bereikbaarheid
  • Verbinding tussen parkeerplaatsen Houtwal en centrum (houten brug over Vispoortgracht);
  • 2. Economische bereikbaarheid (onder andere parkeergelegenheid) van de stad d.m.v. ontwikkeling website, apps en platform;
  • 3. Routering naar en door de stad (via tegels, bebording etc.), onder andere om parkeervoorzieningen beter in beeld te brengen.
  • 4. Oplaadplekken door de stad; t.b.v. fiets, auto maar ook mobiele telefoon (plekken waar je je zowel mentaal als fysiek kunt opladen faciliteiten bieden als Wi-Fi, stalling, stopcontact etc.);
  • 5. Video Wall op het station met beeld stad / evenementen; aantrekkende kracht binnenstad vanaf station.
 • Van 1 augustus t/m 30 september krijgen scholieren van 12 t/m 18 jaar 75 euro korting van de provincie Gelderland bij de aanschaf van een jaarabonnement Altijd Korting Scholier. De prijs is dan 100 euro in plaats van 175 euro.
 • Het jaarabonnement Altijd Korting Scholier geeft in het schooljaar 2014-2015 recht op 45% korting op reizen met de OV-chipkaart in de bussen van Syntus op de Veluwe en de bussen en treinen van Arriva in de Achterhoek en Rivierenland
 • Subsidie van € 100.000 voor pakhuis/broodfabriek (innovatie) de Mars
 • De provincie Gelderland heeft 18 miljoen euro ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het gebiedsprogramma IJsselsprong. Onder de vlag van IJsselsprong wordt in en rondom Zutphen ruimte gemaakt voor de IJssel en geïnvesteerd in natuur, landschap en recreatie. Ook worden 2 rondwegen aangelegd, de lokale verkeersstructuur aangepakt en krijgt de wijk De Hoven een opknapbeurt. Dit Rijksgeld is vooral bedoeld voor een aantal maatregelen aan de oevers van de IJssel, waaronder het project IJsselkade (Rivier in de Stad) en de Tichelbeeksewaard. Ook wordt het geld besteed aan het herinrichten van de dorpskern in Voorst als de rondweg is aangelegd.
 • Investering provincie (sleutelproject IJsselsprong) van 1,8 miljoen waarvan 6 ton voor het opnieuw inrichten van de Marspoortstraat die de verbinding vormt tussen IJsselkade en binnenstad én 1,2 miljoen voor een parkeergarage in de spoorzone ter vervanging van onder andere parkeren op de IJsselkade.Voor de uitvoering van projecten in Zutphen is l € 0,5 miljoen bestemd

2015

 • Stadscontract Zutphen (GSO), bijdrage 2.8 mio aan cultuurcluster.
 • Tracevaststelling Rondweg de Hoven en bijdrage aan deze weg.

STEDENDRIEHOEK

 • Bijdrage Stad en Regio Stedendriehoek waarvan voor Zutphen 1017.500 en 2.762.000.
 • 950.000 euro innovatie/onderwijs Stedendriehoek waarvan 500.000 voor Cleantechcenter Stedendriehoek.
 • De regio Stedendriehoek streeft er naar om 250 bestaande huurwoningen vergaand klimaatbestendig te maken en de wijk waarin de woningen staan klimaatneutraal te maken. Er wordt binnen de projecten gewerkt naar 250 klimaatneutrale woningen. Dat is nog een stap verder dan label A. Projecten worden uitgevoerd in o.a. Noorderbeek in Lochem in in Zutphen.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.