Praktijk blijkt weerbarstiger dan leer

Praktijk blijkt weerbarstiger dan leer