Op 17 maart 2015 ondertekenden ruim honderd partijen het Gelders Energie Akkoord. Een ambitieus plan waarvan een belangrijke doelstelling is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de leer.

De Provincie Gelderland steunt dit akkoord en heeft daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Geen middelen voor de uitvoering, dat kost teveel geld, maar middelen voor het maken van plannen. Dit heet “procesgeld”. Partijen die het akkoord hebben ondertekend moeten die plannen bedenken en uitvoeren.

Juist omdat we afhankelijk zijn van derden is het belangrijk te weten hoe de uitvoering ervoor staat. Lukt het partijen om haalbare plannen te maken? En lukt het om de doelstellingen te behalen? Om hierachter te komen heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS.

Inmiddels heb ik bericht ontvangen dat de beantwoording nog even op zich laat wachten. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de leer. Ofwel doelen stellen is gemakkelijker dan ze te realiseren.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.