Concrete doelstellingen ontbreken

Enige tijd geleden is het rapport van de Rekenkamer verschenen  over het functioneren van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt. Hiervan zijn er 8 in Gelderland. De doelstelling van deze POA’s is om overheid, opleiders en werkgevers dichter bij elkaar te brengen zodat opleidingen beter aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven.

De POA’s zijn netwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door de Provincie Gelderland. Waar de POA’s nu precies mee bezig zijn en of- en welke resultaten ze behalen is voor mij onduidelijk. Bovendien kun je je afvragen of het oprichten en subsidiëren van de POA’s een taak van de overheid is. Dit waren voor mij redenen om aan te dringen op een rekenkameronderzoek.

Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd en deze maand is het rapport verschenen. Uit dit rapport blijkt dat de platforms goed functioneren waar het het opzetten van netwerken tussen overheid, scholen en bedrijfsleven betreft. De betrokkenheid van het bedrijfsleven blijft achter. Ook komt uit het onderzoek dat, zoals ik al vermoedde, de doelstellingen niet concreet zijn waardoor er niet gecontroleerd en bijgestuurd kan worden.

Het moet dus anders met de POA’s. Daarom hebben wij de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen. Een netwerkorganisatie op zichzelf is niet voldoende. Bovendien zal het bedrijfsleven meer betrokken moeten worden. Het is van belang dat heldere doelstellingen en toetsingscriteria worden geformuleerd. Met als gevolg dat opleiding en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.  Als dit is gebeurd zijn wij in staat om te bepalen of de POA’s toegevoegde waarde hebben en of het de moeite waard is in de POA’s te blijven investeren.  Het zal mij benieuwen…

Er zijn 8 POA’s in Gelderland. Elke POA ontvangt ongeveer € 60.000 subsidie.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.