Feiten en cijfers financiële positie Gelderse gemeenten

VVD_Verkiezingsprogramma_t.b.v._Provinciale_Statenverkiezingen_2015

VVD partijprogramma: Verkiezingsprogramma PS 2011-2015

Uitdagend Gelderland: Coalitieprogramma Gelderland

Uitvoeringsagenda Provincie Gelderland

Voorjaarsnota 2014

Vergaderschema 2014:2015