Deze week stelde ik vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over de Nationale Markt-en Capaciteitsanalyse 2017 welke onlangs door Minister Schultz – van Haegen aan de Twee Kamer is aangeboden. In dit rapport wordt geconstateerd dat de huidige staat van de Oude IJsselbrug een belemmering vormt voor het toenemende goederenvervoer over water.

De brug is te laag en de doorvaart-breedte te beperkt. Ik wil graag dat de provincie Gelderland samen met de gemeente Zutphen en andere belanghebbende partijen zoals rijkswaterstaat en prorail onderzoekt hoe zij dit probleem in de toekomst op kunnen lossen.

Regeren is vooruitzien. Er wordt niet zomaar melding gemaakt van dit knelpunt in het rapport. De verantwoordelijkheid ligt mijns inziens niet alleen bij de gemeente Zutphen. Ook de provincie en het rijk zijn aan zet. Het gaat immers om goederenverkeer door heel Nederland. Omdat dit soort processen erg lang duren is het van groot belang om snel te handelen. Vandaar mijn schriftelijke vragen waarmee ik hoop de zaak te bespoedigen.

Bekijk hier de kaart goederenvervoer over water.

Zie ook het artikel:  VVD Gelderland wil alternatieve oplossing voor Oude IJsselbrug | Zutphen | destentor.nl

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.