Opcenten kunnen omlaag

Inmiddels is de laatste vergadering van de Provinciale Staten alweer voorbij.  Omdat de VVD staat voor lastenverlichting is  tijdens deze vergadering aangegeven dat de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting kunnen worden verlaagd.

Het aantal auto’s waarover belasting wordt geheven is toegenomen met als gevolg hogere belastinginkomsten. Omdat de kosten hetzelfde blijven is het logisch om een deel van deze belasting terug te geven aan de burger. Daarom pleit de VVD voor verlaging van de opcenten.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zal blijken of het college dit punt overneemt. Voorafgaand daaraan vinden de verkiezingen plaats. Ik hoop dat we veel stemmen krijgen zodat wij werkelijk in staat zijn lastenverlaging door te voeren. Tijdens de afgelopen jaren zijn de opcenten al een keer verlaagd door toedoen van de VVD en ik hoop dat wij deze trend voort kunnen zetten.

 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.