In de voorjaarsnota (VJN) van 2013, die op 26 juni is behandeld, is voorgesteld om één miljoen euro te reserveren voor een nieuw te bouwen museum over de Tweede Wereldoorlog (in Nijmegen). De totale kosten van dit project bedragen 29,5 miljoen euro. Aan de provincie is 6,5 miljoen gevraagd en de initiatiefnemers moeten de overige 23 miljoen euro opbrengen. Naast de miljoen euro die middels de VJN is gereserveerd heeft de provincie 2 miljoen euro in de Stads- en Regiocontracten gereserveerd (maar dit geld is ook bedoeld voor de ontwikkeling van het Waalfront in Nijmegen). Van de 3.5 miljoen die overblijft stelt GS voor dit uit andere middelen te dekken maar daarover is nog niets besloten.

Ik ben er nog niet van overtuigd dat een Tweede Wereldoorlog Museum haalbaar is. Is er behoefte aan? Is het verstandig om nu een nieuw museum te bouwen met alle risico’s die daaraan vast zitten? Komt het bestaansrecht van de andere oorlogsmusea in Gelderland in het geding? Daarnaast speelt ook nog dat er geen enkele zekerheid bestaat over de bedragen die de initiatiefnemers bijdragen. Bovendien zijn de ingediende plannen onvolledig en zijn aannames gedaan die niet zijn onderbouwd.

Vanwege de hiervoor genoemde bedenkingen heb ik een amendement ingediend om het WOII museum uit de Voorjaarsnota 2013 te schrappen. Dit amendement is door vrijwel alle partijen gesteund. Wie gaat de rekening betalen als het allemaal niet uit kan? Precies, de overheid en dus de burger!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.