Ondernemers zijn de motor van economie en welvaart. Voorzieningen kunnen niet betaald worden zonder de belasting die werkgelegenheid opbrengt. Daarom is het goed nieuws dat er de komende tijd in Oost Nederland ruim 60 miljoen euro in innovatie wordt geïnvesteerd. 27 miljoen door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en 33 miljoen door de provincies Gelderland en Overijssel, het Rijk en Europa (bron rapport van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland). De overheid subsidieert fors en criticasters vragen zich af of dat echt werkt. Toch zijn er argumenten te bedenken waarom de overheid bij zou moeten dragen.

Zonder vernieuwing en innovatie kan de werkgelegenheid niet groeien. Veel MKB-bedrijven kunnen niet investeren omdat ze onvoldoende geld hebben en het te lang duurt om hun investering terug te verdienen. Daardoor neemt de goede concurrentiepositie van Nederland af en die van landen als India en China toe. Gevolg is dat het Midden- en Kleinbedrijf minder snel groeit dan zou kunnen. Terwijl juist het MKB de meeste groeipotentie heeft en innovatiever is dan grote ondernemingen. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat banken geen risico meer nemen. Zekerheid de norm is geworden en het MKB heeft het nakijken.

Als de banken niets willen, wie doet het dan wel? Dat is de reden waarom de vraag of de overheid een rol moet spelen bij het stimuleren van innovaties relevant is. Uit het rapport van OP-Oost blijkt dat een groot aantal gesubsidieerde projecten succesvol is. Was de overheid niet bijgesprongen dan waren deze projecten nooit tot stand gekomen. Daarom vind ik het verdedigbaar dat de overheid helpt. Had ze dat niet gedaan dan was er niets gebeurd. Minder groei, minder banen en minder belastinginkomsten. Willen we onze economie op peil houden dan ontkomt de overheid er niet aan om bij te dragen. Zeker nu!

Voorbeelden van succesvol gesubsidieerde projecten zijn:

  • De foto-bioreactor van Cleantech Innovations B.V (Bennekom) waarmee men algen kan kweken voor de voedingsmiddelen- en farma-industrie;
  • CO2 besparende kunststof koel- en vries-meubeldeuren door van Estem B.V. (Harderwijk);
  • De Urika Blaasmonitor Mini van NovioScan B.V. (Nijmegen). Een innovatieve sensor die continue de vulling van de blaas meet en de gebruiker (of verzorger) tijdig waarschuwt.

Een samenvatting van het rapport is te vinden op http://www.op-oost.eu

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.