Op 7 september bracht ik, samen met de VVDfractie, een werkbezoek aan Solidpack in Loenen. Solidpack recycled oud papier in karton dat vooral geschikt is als verpakking van vochtige producten. Deze verpakkingen worden onder andere geëxporteerd naar Canada, de Verenigde Staten en Japan. Bij Solidpack werken 170 mensen waaruit blijkt hoe belangrijk dit bedrijf is voor de werkgelegenheid in Loenen, Eerbeek en omgeving.  Maar door de strenge milieuwetgeving is het maar de vraag of dit soort bedrijven op lange termijn overleven. 

Door robotisering neemt de productie toe maar het aantal banen niet. Om het hoofd boven water te houden moet alles sneller, efficiënter en sllimmer. Dat zie je ook bij Solidpack. De productie neemt toe maar het aantal banen neemt af.  De vraag is hoe we onze werkgelegenheid op peil kunnen houden. 

Helaas zijn veel ondernemers en directeuren van productiebedrijven de helft van hun tijd kwijt aan de implementatie en uitvoering van regels. Dit bleek ook weer tijdens ons bezoek aan Solidpack. De milieuwetgeving is zo streng dat het bestaansrecht van veel productiebedrijven in het geding is. Stel je voor dat al die “verloren” tijd in de ontwikkeling van nieuwe producten kan worden gestoken? Dat zou wel eens een boost voor de economie kunnen zijn. 

Te vaak hoor ik mensen (veelal politici) vertellen dat we naar een diensten-economie toe moeten en daar geloof ik helemaal niet in. Nederland kan niet zonder industrie want diensten bieden niet of nauwelijks toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde bereik je alleen met productie. En door het aantal regels te versimpelen en verminderen kunnen productiebedrijven blijven bestaan en kan de werkgelegenheid groeien. Daarnaast wordt de drempel voor nieuw te vestigen bedrijven lager.

Mijn stelling is dat de werkgelegenheid groeit door het verminderen van de regeldruk. Kostbare tijd kan besteed worden aan andere zaken zoals de ontwikkeling van nieuwe ideeën en producten. Met als gevolg groei van de werkgelegenheid. Ofwel meer werkgelegenheid door minder regels. Bedrijven zoals Solidpack moeten we koesteren.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.