VVD Nederland

Op deze site is onder andere informatie te vinden over de landelijke VVD en activiteiten van Eerste en Tweede Kamerleden.

Provincie Gelderland

Op de site van de provincie Gelderland is naast algemene informatie, van alles te vinden over de taken en het bestuur van de Provincie Gelderland.

VVD Gelderland

Op deze site  is  informatie te vinden over het werk en activiteiten van de VVDfractie van de Provinciale Staten van Gelderland.

Telders Stichting

De liberale denktank van Nederland; het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de VVD.

VVD Zutphen

Op deze site is onder andere informatie te vinden over de activiteiten en werkzaamheden van de  VVD fractie in Zutphen.

Ministeries Rijksoverheid

Op de site van de Rijksoverheid is onder andere informatie te vinden over de verschillende ministeries en de taken van de rijksoverheid.