Namens het Wijnhuisfonds ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Zutphen. Deze vereniging heeft als doel het behoud en de vermeerdering van de waarde van het onroerend goed in Zutphen. De VCOZ is een vereniging voor eigenaren van commercieel onroerend goed in Zutphen.

Taakstellingen

  • Belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel onroerende zaken in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid;
  • Gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming met betrekking tot commercieel onroerende zaken;
  • Contacten en informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling en tussen ondernemersverenigingen, makelaardij, de gemeente en andere betrokken instanties. Deze informatie-uitwisseling kan zelfstandig plaatsvinden.