25 november 2015 – Het gedegen werk van de Kandidaatstellingscommissie van de VVD Waterschap-centrale Rijn en IJssel, heeft ertoe geleid dat de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015, ongewijzigd is vastgesteld in de ledenvergadering van 24 november jl. 

De kandidaten kunnen bogen op veel kennis en ervaring en onder het motto “Water – veilig en betaalbaar” willen zij zich graag intensief gaan bezighouden met de kerntaken van het Waterschap Rijn en IJssel. De focus zal liggen op een financieel verantwoord beleid waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk moeten blijven. De VVD is graag bereid hiervoor ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. In het midden rechts naast Berend Jan Bussink (lijsttrekker en voormalig wethouder in Lochem) staat Marieke Schriks, één van de verkiesbare kandidaten. Klik op Verkiezingsprogramma Water-Veilig_en_Betaalbaar en download het verkiezingsprogramma. Klik op Kandidatenlijst Rijn en IJssel voor de kandidatenlijst.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.