Wat is de invloed van social media op onze maatschappij en politiek? Dit leek me een leuk onderwerp om het oude jaar mee af te sluiten. Social media hebben veel invloed en ik vermoed dat deze eerder toe dan af zal nemen. Hieronder een opsomming van trends die ik heb waargenomen. Deze lijst is zeker niet volledig  maar geeft wel een redelijk beeld.

Invloed media groeit
Vanaf 1 juli 2015 kan iedereen een raadgevend referendum aanvragen over een wet (of verdrag) die is aangenomen maar nog niet in werking is getreden. Raadgevend houdt in dat de uitkomst een advies van het volk is aan de regering. De overheid moet dan opnieuw een afweging maken. GeenPeil (Geenstijl) heeft met een mediacampagne bereikt dat er voldoende steun kwam voor een raadgevend referendum over de associatieverdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië. Dit referendum vindt plaats op 6 april 2016. 

Politiek dichterbij
De politiek staat te ver af van de burger is een veelgehoorde opmerking. Dit blijkt ook uit de afnemende opkomst tijdens verkiezingen. Burgers gebruiken social media om hun onvrede over de politiek te uiten. Politici kunnen dit gebruiken om de kloof te overbruggen. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 55% van de journalisten de mening van een consument op social media betrouwbaarder vindt dan een verklaring van een organisatie.

Directe democratie neemt toe
Door de media en door de toenemende mogelijkheden die verschillende social media ons bieden neemt de directe democratie toe. In Zutphen is de kandidatuur van Loek Hermans als tijdelijk burgemeester ingetrokken omdat de bevolking in opstand kwam. De gekozen volksvertegenwoordiging had in eerste instantie een andere keuze gemaakt.

Van leden naar likes
Politieke partijen hebben moeite om nieuwe leden te werven (klik hier voor een overzicht) . Mensen willen zich niet meer committeren aan één partij en bepalen vlak voor de verkiezingen op welke partij ze stemmen. Social media wordt steeds noodzakelijker om de kiezer te bereiken. Van leden naar likes!

Vervagende grenzen
Door social media wordt de wereld steeds kleiner. We zijn snel op de hoogte van ontwikkelingen in andere landen. De aanslag in Parijs werd gevolgd vanuit de hele wereld. Deze infographic van Google geeft aan hoe dat ging.

Invloed technologie op maatschappelijke vraagstukken groeit
Technologische mogelijkheden worden steeds bepalender voor de manier waarop maatschappelijke vraagstukken door de overheid benaderd en opgelost worden. Persoonsgegevens worden gekoppeld en ontsloten. Dit gaat ten koste van onze privacy maar heeft ook voordelen (veililgheid, gezondheidszorg). Het dilemma de komende tijd wordt: wat is belangrijker, onze veiligheid of onze privacy?

Niet alles is waar
Niet alles op Social Media is waar. Mensen moeten zich realiseren dat het niet geverifieerde informatie betreft. De publieke omroepen krijgen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid en moeten de werkelijke feiten weergeven. Dit geldt ook voor de kranten.

Meer trends over het openbaar bestuur zijn hier te vinden.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.