Enige tijd geleden is er een motie (ingediend door de PvdA) aangenomen door PS over Social Return. Het doel van deze motie is de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder reïntegratie ondersteuning niet aan het werk komen. Een andere doelstelling van de motie is om kleinere ondernemers de mogelijkheid te bieden meer werk uit te voeren voor de provincie.

Onmogelijke eisen
Om de motie goed uit te voeren is een nul-meting gedaan door de rekenkamer. Deze nul-meting is bedoeld om over een jaar te kunnen bepalen of de doelstellingen, zoals deze in de motie zijn verwoord, zijn behaald. Nu ligt er in plaats van een nul-meting een advies van de rekenkamer en het gevolg hiervan is dat er zo’n ambitieus voorstel ligt dat kleine ondernemers mijns inziens zullen afzien van inschrijving op aanbestedingen. In de aanbestedingsregels van de provincie komt namelijk te staan dat 5 % van de inkoop- of aanbestedingssom of 5 % van de loonsom die nodig is om het werk uit te voeren, uitgegeven moet worden aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zonder banen geen werk
Het zal duidelijk zijn dat ik niet blij ben met het voorstel over Social Return. Bovendien wordt er door het rijk al gewerkt aan de participatiewet waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen. Het zou verstandiger zijn als politici zich inspannen om extra werkgelegenheid te creëren. Uiteindelijk kun je mensen alleen (duurzaam) aan werk helpen als er ook banen zijn. Het voorstel dat er nu ligt lijkt mooi maar zal, behalve misschien wat publiciteit, niets opleveren. Niet voor de werkzoekenden en niet voor de ondernemers. Wel zijn er meer ambtenaren nodig om de aanbestedingen goed uit te voeren. En wie gaat dat betalen?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.