Naar aanleiding van een artikel in de volkskrant heb ik een ingezonden brief geschreven. De tekst vindt u hieronder:

Geachte redactie,

Het vfonds heeft de door haar toegezegde bijdrage van 6 miljoen euro aan het Vrijheidsmuseum ingetrokken. Belangrijk argument van Ton Heerts (secretaris RvB vfonds en tevens directeur) voor deze beslissing is de trage besluitvorming van de Provincie Gelderland (zie artikel in de Volkskrant van maandag 3 november op pagina 15).

Vanaf het eerste moment dat gedeputeerde J.J. van Dijk de Provinciale Staten van Gelderland voorstelde een subsidie van 6 miljoen euro te verlenen heb ik een sluitende exploitatie als voorwaarde gesteld. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is deze er nog steeds niet. Het onafhankelijke onderzoek (van het laatste ondernemingsplan) toont aan dat zowel de verbouwingskosten als het exploitatietekort veel hoger uitvallen

Het argument van het vfonds de stekker eruit te trekken omdat de politiek geen knopen doorhakt is daarom niet terecht. De besluitvorming duurt lang omdat de plannen niet goed zijn. Een zwaarwegend argument.

Marieke Schriks
lid van de Provinciale Staten van Gelderland

 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.