Nederland en kenniseconomie. Daar zijn we goed in hoor je vaak. Is dat zo? En blijven we dat ook? Om voorop te blijven lopen zijn een aantal randvoorwaarden van belang. Zoals een dekkend glasvezelnetwerk, voldoende goed opgeleide developers, minder belemmerende (belasting) regelgeving en versoepeling van de ontslagwetgeving. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat IT bedrijven zich liever in het buitenland vestigen dan in Nederland. Dit is in het kort samengevat de opvatting van Joost de Valk, eigenaar van Yoast, een IT bedrijf dat gevestigd is in Wijchen. Onlangs bezocht de VVD-fractie dit bedrijf.

Joost is een gedreven ondernemer die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt.  Hij begon met open source oplossingen voor onder andere WordPress. SEO (zoekmachine optimalisatie), dat steeds belangrijker is om hoog in de ranking van Google te komen, is zijn core-business. “Op een gegeven moment had ik 1 miljoen gebruikers, dat was alleen niet meer bij te benen”. Joost begon zijn eigen bedrijf Yoast en nam personeel in dienst. Sindsdien is Yoast gegroeid naar een bedrijf met 50 werknemers. Daarvan werken er 35 in Wijchen en 15 in het buitenland waaronder de Verenigde Staten en Rusland. Slechts 3 procent van de omzet van Yoast wordt in Nederland verdiend en de open-source software wordt inmiddels door 5 miljoen websites gebruikt. Het is een  succesvol exportproduct geworden. Geweldig dat dit groeiende bedrijf in Gelderland is gevestigd.

Rol provincie
Het is evident dat dit soort bedrijvigheid niet zonder glasvezel en goed opgeleid personeel kan. Hebben we dat niet dan vertrekken bestaande werkgevers en vestigen nieuwe bedrijven zich in landen waar deze voorzieningen wèl aanwezig zijn. Meer investeren in glasvezel en opleidingen voor developers absolute noodzaak. Er ligt een kans voor Nederland door het beste (dekkende) glasvezelnetwerk van Europa te bieden. Dat is van belang voor de groei van werkgelegenheid. De VVDfractie heeft in de Staten al aangegeven dat glasvezel belangrijk is. Daarnaast kan via het onderwijs-arbeidsmarktbeleid (onlangs door de Provinciale Staten vastgesteld) vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht worden door ROC’s te stimuleren hierop in te spelen. Maar ook bij ouders ligt een verantwoordelijkheid. Zij kunnen er bij hun kinderen op aandringen een beroep te kiezen waar vraag naar is in plaats van een “leuke” opleiding die geen toekomst biedt.

Tenslotte
Het was inspirerend om met een gedreven ondernemer te spreken zoals Joost de Valk. Dit soort mensen zijn bepalend voor de toekomst van ons land.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.