Wet Houdbaarheid Overheids Financien (hof)
Een tijdje geleden heb ik geschreven over de maatregelen die het kabinet wilde gaan nemen als gevolg van de wet HOF (Houdbaarheid Overheids Financiën). In het kort houdt deze wet in dat Nederland zich moet houden aan het afgesproken EMU-saldo (totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden). Het kabinet wil met deze wet realiseren dat decentrale overheden evenredig bijdragen aan de Europese afspraken over het bereiken van evenwicht op de rijksbegroting. Zowel de Unie van Waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg als de Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben een positief advies afgegeven over de invoering van deze wet.

Geen steun voor HOF
Gedeputeerde Staten heeft besloten (mede naar aanleiding van de kritische houding van Provinciale Staten) het voorstel niet te steunen. Net zoals GS van Brabant, Overijssel, Limburg en Friesland. Ik begrijp het voorstel van GS maar ook dat van het rijk. Uiteindelijk is het geld van ons allemaal. Dus of er nu wordt bezuinigd bij de provincie of bij het rijk, bezuinigd moet er worden. Voor de burger maakt het niet veel uit.

Goed gedrag wordt gestraft
De wet HOF treft met name de rijke provincies (zoals de provincie Gelderland) die zuinig met de centen zijn omgegaan. Ofwel goed gedrag wordt gestraft. Daarnaast maak ik me zorgen over de administratieve rompslomp die deze wet met zich mee brengt (nog meer bestuurlijke drukte). En ook over de consequenties voor de ontwikkeling van de Gelderse economie. Minder investeren is niet goed voor de economie en werkgelegenheid.

Solidair met het rijk
Aan de andere kant vind ik dat de provinciale en lokale overheden solidair moeten zijn met het rijk. Als we uit de recessie willen komen en het begrotingsprobleem op willen lossen moeten wij ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dan stel ik mijzelf de vraag: Wat is belangrijker? De toekomst van Gelderland of de toekomst van Nederland. Gezien het algemeen belang denk ik de laatste…

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.