In de Stentor van vandaag staat een artikel met als kop ” Atelier3D voelt zich in de steek gelaten” over het failliet van deze coöperatie. Een bestuurslid van Atelier3D laat weten zich door gemeente Zutphen bedonderd te voelen. Want: de gemeente is niet bereid een aanpassing van de huurprijs te overwegen, let alleen op de financiën en weegt de maatschappelijke waarde van Atelier3D niet mee in haar (voorgenomen) beslissing niet langer bij te springen. Ik vind het terecht dat de gemeente dit besluit neemt. Het gaat immers om gemeenschapsgeld en daar kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.

Atelier3D is halverwege 2013 naar de Kaardebol verhuisd. Voor die tijd heeft de gemeente het pand verbouwd. Een deel van de verbouwingskosten (€ 54.000) zou Atelier3D voor haar rekening nemen. Dit bedrag is niet betaald. Samen met onbetaalde leges, energielasten en achterstallige huur is de schuld daardoor opgelopen naar € 75.000. De coöperatie ontving daarentegen wel een jaarlijkse subsidie van € 30.000 die werd verrekend met (een deel van de) huur.  Dat is niet alles. Er zijn meer schuldeisers voor een (totaal) bedrag van € 60.000. Ondernemers die naar alle waarschijnlijkheid naar hun centen kunnen fluiten.

Pas in november 2015 wordt actie ondernomen. Er vinden gesprekken plaats.  In de Stentor van vandaag lees ik dat Atelier3D zich in de steek gelaten voelt. Eén van de bestuursleden voelt zich bedonderd want de gemeente kijkt alleen maar naar de financiële kant. Wat deze bestuurder vergeet is dat het hier om gemeenschapsgeld gaat. De overheid hoort daar zorgvuldig mee om te gaan. Het is gek dat een organisatie die van zichzelf zegt dat zij kenmerkende waarden heeft zoals vertrouwen, samenwerken, gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit (bron: atelier3d.nl) dit niet begrijpt.

Nergens heb ik gelezen wat precies de maatschappelijke waarde is geweest van Atelier3D, of wat er concreet is bereikt met betrekking tot de duurzaamheidsagenda van Zutphen. Mensen zullen het (terecht) niet begrijpen als de gemeente dan weer de portemonnee trekt. Ofwel, geen gemeenschapsgeld naar vage maatschappelijke projecten. Alle goede bedoelingen ten spijt.

Informatie: DE STENTOR
Atelier3D zegt huur kas op
Atelier3d op randje faillissement
Volop-interesse-voor-de-kas-in-zutphen

Informatie gemeente Zutphen, gemeenteraad
Situatie atelier3d en de kaardebol
Vergaderstukken gemeenteraad situatie Atelier3D

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.