Onlangs heeft de Rekenkamer Oost Nederland, in opdracht van de Provinciale Staten (PS), een onderzoek uitgevoerd naar de planning van bedrijventerreinen in Gelderland. Kort gezegd is de conclusie van dit rapport dat er een overaanbod is van geplande bedrijventerreinen. Niets nieuws, want dit geldt voor heel Nederland.

Omvang provinciale regierol?
Het onderzoek richtte zich ook op de regierol van de provincie. Heeft het College van Gedeputeerde Staten (GS) voldoende regie gevoerd om het overaanbod te voorkomen? De onderzoekers van de Rekenkamer concludeerden dat er meer regie nodig was en kwamen met een aantal aanbevelingen. Deze zijn in een besluit van PS verwerkt dat tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten op 7 oktober jl. is behandeld.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Omdat ik vind dat er meer flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, heb ik ervoor gepleit dat GS deze krijgt. Op voorstel van mij en met een meerderheid in de Staten, is het besluit geamendeerd omdat twee (van de vier) aanbevelingen (plafond op uitgifte m2 bedrijventerrein én een periodieke berekening van de residuele grondprijs) een remmende werking hebben op de groei van de Gelderse economie.

Gelderland aantrekkelijk houden
Economie kan alleen groeien als de markt haar werk kan doen. Het simpelweg vaststellen van een plafond verstoort dit proces. Het is maar de vraag of het aanbod van aangeboden meters (binnen het plafond) aansluiten op de vraag. Als dat niet zo is vertrekken (potentiële) ondernemers naar een gebied buiten Gelderland of zelfs buiten Nederland.

Gemeenten zijn de eerst verantwoordelijken
Dat er een overaanbod is, is evident. Maar primair is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat gemeenten zoveel mogelijk terrein willen ontwikkelen heeft niet te maken met vraag uit de markt maar met de veel te hoge tekorten in het gemeentelijk grondbedrijf, die nog steeds niet zijn afgeboekt. Hierin kan de provincie als financieel toezichthouder wél een rol spelen.

Het amendement is aangenomen en daar ben ik blij mee want een goede economie is de beste voorziening die er is!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.