Alleen bezuinigen is onvoldoende

Onlangs zijn de cijfers over de financiële positie van Gelderse gemeenten gepubliceerd op de website van de Provincie. Uit de cijfers blijkt dat deze fors onder druk staat. De gemeente met de hoogste schuld is Nijmegen met € 5297,00 euro per inwoner. Er zijn maar twee gemeenten die geen schuld hebben. Dit zijn Rozendaal (€ -2949,00 per inwoner) en Putten (€ -341,00 per inwoner). De vrij aanwendbare reserve per Gelderse inwoner bedraagt gemiddeld € 364,00. 

Zorgelijk
Deze situatie is zorgelijk. De gemiddelde netto schuld per Gelderse inwoner bedraagt € 2773,00. De totale schuld van de Gelderse gemeenten bedraagt ruim 6,5 miljard euro. En dat is niet alles. Er zijn nog steeds teveel gemeenten die grote risico’s lopen omdat zij én geen verliezen op het grondbedrijf hebben afgeschreven én te weinig reserves hebben opgebouwd. Conclusie is dat bezuinigen niet genoeg is. Er zal ook véél minder uitgegeven moeten worden.

Kleinere overheid
Hopelijk beseffen gemeentebestuurders dat het afgelopen moet zijn met sinterklaas vieren. Regeren is vooruitzien. Gebeurt dat niet dan betalen de burgers de rekening. En omdat de gemiddelde Nederlander al bijna 75% van zijn totale inkomen aan belastingen en sociale premies betaalt, valt daar niet veel meer te halen. Een kleinere en doelmatige overheid is een betere oplossing.

Bron: cijfers provincie Gelderland financieel toezicht gemeenten

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.