In Eerbeek staan een groot aantal papierfabrieken waar tussen de 2000 en 2500 mensen werken. Heel belangrijk voor de economie en werkgelegenheid van Gelderland dus. Om meer over deze sector te weten te komen bezocht ik een van de grootste papierfabrieken in Eerbeek. DS Smith, voorheen papierfabriek De Hoop. 

Ik ben onder de indruk van het innovatieve karakter van de papierfabrieken. Zware milieu-eisen en omgevingsfactoren brengen de winstgevendheid en dus het bestaansrecht van dit soort bedrijven in gevaar. Desondanks lukt het deze ondernemingen toch om, door slim zaken aan elkaar te koppelen, ‘cradle to cradle’ te werken, verschillende belangen te dienen en hun organisatie efficiënt in te richten om een rendabel bedrijf te voeren. Dat is knap! De kennis die hiermee wordt vergaard kan weer in andere landen gebruikt worden, en dus ook vermarkt worden en dat is weer van belang voor heel Nederland.

Het is van groot belang dat deze fabrieken in Eerbeek kunnen blijven. Want als de werkgelegenheid verdwijnt loopt Eerbeek leeg. Met als gevolg dat voorzieningen verdwijnen. Om de werkgelegenheid te borgen moet de provincie mee denken met ondernemers en de regels niet als doel zien maar als een middel. Het merendeel van de papierfabrieken in Eerbeek maakt onderdeel uit van buitenlandse concerns. Er bestaat dus niet zoiets als een emotionele band met Nederland. Gaat het niet goed genoeg, dan is de beslissing om het bedrijf te verplaatsen of te sluiten snel genomen. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid van Eerbeek.  Dat moeten we niet willen!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.