When:
January 13, 2016 @ 9:30 am – 11:30 am Europe/Amsterdam Timezone
2016-01-13T09:30:00+01:00
2016-01-13T11:30:00+01:00

Fractievergadering, voorbereiding cie-vergaderingen. In EEM (Energie/Economie en Milieu) onder andere: een voorstel tot aanpassing van het inpassingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Medel. Het inpassingsplan is op 24 september 2014 door PS vastgesteld. De Raad van State heeft naar aanleiding van ingediende beroepen geoordeeld dat onvoldoende is gewaarborgd dat de geplande groenstroken die moeten zorgen voor de landschappelijke inpassing van bedrijfskavels, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Met de aanpassing van het Inpassingsplan wordt dit door de RvS geconstateerde gebrek hersteld.
Daarna wordt gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord.