We moeten niet over ons graf heen regeren

Morgen vindt de eerste commissievergadering AFW van dit jaar plaats. De agenda bestaat (o.a.) uit de volgende punten: 

Commissie Scheffer
Een advies van de commissie Scheffer (fractievoorzitter D66) over de voorbereiding van de besluitvorming door PS. In het kort komt dit advies erop neer dat aanbevelingen worden gedaan voor de volgende statenperiode. Ik vind dat er met dit voorstel over ons “graf” heen wordt geregeerd waardoor de democratie tekort wordt gedaan.

Sleutelproject binnenstad Arnhem
Een tweede voorstel waarover ik het woord voer betreft het Sleutelproject Arnhem. Er wordt een bijdrage gevraagd van plusminus 8 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om te investeren in de basisstructuur van een deel van de openbare ruimte in en nabij de binnenstad van Arnhem. Doel is het gebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor nieuwe investeerders.
Dit project is in de plaats gekomen van het Kunstencluster waarover veel te doen is geweest. Omdat er nauwelijks draagvlak was in de gemeenteraad van Arnhem is besloten de besluitvorming door PS uit te stellen.
Inmiddels is er een nieuw plan ingediend en dat ligt nu voor. Dit plan heeft voldoende steun van de Arnhemse gemeenteraad. Ik ben blij dat er nu een beter onderbouwd project ligt waarvan de risico’s inzichtelijker zijn en dat meer toegevoegde waarde heeft voor Arnhem. De kosten zijn ruim 3 miljoen euro lager

Vrijheidsmuseum
Tenslotte wordt een vervolgvoorstel (geen besluit) van GS behandeld over het Vrijheidsmuseum.  Omdat het Vrijheidsmuseum niet doorgaat vallen de (reeds) hiervoor beschikbaar gestelde middelen vrij. (Het Vrijheidsmuseum zou veel meer gaan kosten maar hiervoor was door PS nog geen geld opzij gezet). Het gaat om 3.8 miljoen euro en GS geeft aan om bij de eerstvolgende voorjaarsnota over dit bedrag te willen besluiten. Er wordt een voorschot genomen om dit geld in te zetten voor een structurele vorm van aandacht (= geld) voor het thema Vrijheid gecombineerd met herdenkings- en bevrijdingstoerisme. Wat mij betreft is het niet vanzelfsprekend om vrijgevallen geld direct weer uit te geven. Eerst terug naar de algemene middelen en daarna pas besluiten of het geld wordt uitgegeven en zo ja waaraan.
D66 heeft naar aanleiding van dit voorstel een debatverzoek ingediend waarvan de strekking is aan te geven aan welk soort dingen het geld besteed kan worden. Gezien mijn vorige opmerking zal duidelijk zij hoe ik hier over denk. Ook hier wordt getracht over ons graf heen te regeren!

De definitieve besluitvorming over de hierboven genoemde onderwerpen vindt plaats tijdens de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten op woensdag 28 januari vanaf 10.00 uur.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.