Wie is Marieke Schriks

Wie is Marieke Schriks

Sinds mijn 26ste zet ik me in voor de VVD.  Ik ben me bezig gaan houden met politiek omdat ik vind dat als je dingen anders wilt je daar zelf iets aan moet doen. Na een lange periode als raadslid ben ik 5.5 jaar wethouder geweest in Zutphen (tot en met mei 2010). In...
Lid VCOZ Zutphen

Lid VCOZ Zutphen

Namens het Wijnhuisfonds ben ik lid van het bestuur van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Zutphen. Deze vereniging heeft als doel het behoud en de vermeerdering van de waarde van het onroerend goed in Zutphen. De VCOZ is een vereniging voor eigenaren van...

Lid VVD Partijraad voor de Provincie Gelderland

Sinds 2 jaar ben ik lid van de Partijraad van de VVD. De Partijraad heeft in politiek opzicht een adviserende en stimulerende taak. De partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede...
Vice Voorzitter stichting Wijnhuisfonds Zutphen

Vice Voorzitter stichting Wijnhuisfonds Zutphen

Het Wijnhuisfonds werd in 1927 opgericht en is daarmee één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Het fonds restaurateert en beheert monumentaal erfgoed. De doelstelling luidt: ‘De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor...