Nederland verandert en Gelderland verandert mee. Een van de verschijnselen daarvan is de trek naar de (grote) stad. Een ontwikkeling die voor onze vele ‘buitengebieden’ niet zonder gevolgen is. De samenstelling van de bevolking in die buitengebieden verandert (is vergrijsd) en de grootte neemt af. Daardoor verdwijnen er in rap tempo voorzieningen, zien we een doorzettende krimp en wordt de leefbaarheid langzaam steeds minder.

Stimuleren economie tegen krimp
Een ontwikkeling die de Gelderse VVD al enige tijd met zorg vervult. Wat te doen aan die krimp?
Er is maar één echt antwoord en dat is de economie. Zorg voor voldoende en aantrekkelijke werkgelegenheid waar jonge mensen op af komen (of niet door weggaan). Onze buitengebieden zijn ideaal voor jonge gezinnen met kinderen maar dan moeten er werk, scholing en voorzieningen zijn.

Breedband voor bedrijven en senioren
Introductie van breedband door middel van glasvezelnetten ontsluit die buitengebieden en is daar dus een hulpmiddel bij. Het zorgt ervoor dat bedrijven in vrijvallende (groot en goedkoop) panden in het buitengebied kunnen trekken. Het zorgt er ook voor dat (door zorg op afstand) ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en zo de kleine kernen bewoond houden.

Provincie en gemeenten investeren nu zelf
Helaas wilde geen enkele commerciële glasvezel-partij in deze gebieden beginnen omdat dit voor hen onrendabel zou zijn. Nu werkt de Provincie samen met 10 gemeenten in de Achterhoek aan een eigen breedbandbedrijf. Met een eigen bijdrage per aansluiting van 500 euro en een werkkapitaal van 70 miljoen (gezamenlijk opgebracht door Provincie en de 10 gemeentes) wordt hier glasvezel uitgerold en de leefbaarheid dus extra versterkt.

VVD in alle geledingen hard meegewerkt
Een initiatief waar de Gelderse VVD hard aan heeft meegewerkt. Zowel in Arnhem door onze Statensteun, als in de Achterhoek waar VVD-wethouders de voortrekkers zijn (geweest). Het is op die manier een uitstekende besteding van gemeenschapsgeld. Een investering in infrastructuur die de buitengebieden leefbaar houdt.

Zutphen
Dit artikel is geschreven door Chris van den Bos, statenlid VVD Gelderland. Zelf wil ik er graag aan toe voegen dat het jammer is dat de gemeente Zutphen niet meedoet aan het hiervoor genoemde project. Breedband wordt namelijk gefinancierd vanuit de Robuuste Investerings Impuls. Gemeenten die mee wilden doen aan dit project moesten een “krimpgemeente” zijn. Volgens de prognoses neemt het aantal inwoners van Zutphen de komende jarenook  af. Dit betekent dat Zutphen wellicht in de toekomst ook gebruik kan maken van subsidie van de provincie Gelderland voor de aanleg van breedband. Inmiddels heb ik hierover contact gezocht met de VVD-fractie en wethouder Oege Bosch uit Zutphen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ook Zutphense inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van een betere digitale infrastructuur.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.