Een tijd geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over de sanering van asbestdaken in Gelderland. Dit omdat er in 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn. Uit de beantwoording van GS op mijn schriftelijke vragen blijkt dat er in Gelderland nog veertien miljoen vierkante meter ligt. Twaalf miljoen daarvan op bedrijfsterreinen en in landbouwgebied. Dat is zorgelijk. 

De kosten van sanering zijn zo hoog dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid. Veel ondernemers kunnen dit niet betalen omdat ze het hoofd maar nauwelijks boven water kunnen houden. Omdat de investering niet terugverdiend kan worden is financiering onmogelijk. De kans dat de doelstelling (asbestvrij in 2024) niet wordt gehaald is daarom niet ondenkbaar. Voor mij reden om opnieuw vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zoals wat kan GS doen om de sanering economisch haalbaar te maken en of de regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” kan worden vervolgd (deze is per 31 oktober afgelopen). Ook ligt er nog 22.000 m2 asbestdak op onroerend goed van de provincie Gelderland. GS heeft besloten dit te saneren maar er geen geld voor beschikbaar gesteld in de begroting van 2017. Ik vraag ook wat dit gaat kosten.

Ik heb me verdiept in dit onderwerp omdat ik het niet fair vind dat dit probleem uitsluitend op het bord van de ondernemer wordt gelegd. Toen de asbestdaken werden aangelegd was niemand op de hoogte van de negatieve effecten. Bovendien lieten de regels het toe. Mijn stelling is dat asbest een gezamenlijk probleem is dat we samen op moeten lossen (overheid en ondernemer). Asbestdaken zijn zeker niet alleen het probleem van de ondernemer. Door vragen te stellen hoop ik dat de overheid zich bewust wordt van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en daar ook naar gaat handelen.

De antwoorden op mijn eerste vragen vindt u hier.
Mijn nieuwe schriftelijke vragen vind u hier“>hier.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.