Overheid moet faciliteren

Als het aan mij zou liggen beperkt de provincie haar rol tot infrastructuur en natuur en milieu. We moeten ons alleen bemoeien met zaken die op ons grondgebied spelen. De provincie gaat over de grote lijnen. Daarom is een lange termijnvisie ook noodzakelijk. Ik vind dat er te weinig naar de toekomst wordt gekeken. Het zicht van bestuurders beperkt zich vaak tot de vier jaar waarvoor zij zijn gekozen. Proactief inspelen op maatschappelijke veranderingen of bijsturen van het beleid omdat de samenleving daarom vraagt, blijkt vaak heel moeilijk.

De provincie is nodig om bij gemeentegrensoverschrijdende zaken zoals wegen, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er moet ook pragmatisch geopereerd worden.  In de politiek weet je dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Bovendien moet je beseffen dat je niet alleen besluiten neemt voor de bewoners van een wijk, maar dat het gaat om het algemeen belang.

Decentraliseren en loslaten
De overheid moet zo weinig mogelijk regelen, wel faciliteren. Dat betekent beperken van de regelgeving. Een ondernemer moet en wil gewoon z’n ding doen. Ook moeten we terughoudend zijn in het subsidiëren van bedrijven. Die moeten zichzelf kunnen redden. Ik geloof niet in het geven van geld. Er is heel lang gedacht dat de samenleving maakbaar is. Langzamerhand komen we er eindelijk achter dat dat dus niet kan. Daarom moet de overheid ook zaken durven loslaten. Wanneer er taken worden gedecentraliseerd moet je er verder vanaf blijven. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid.

Doorgeslagen
We zijn in onze verzorgingsstaat doorgeslagen in de krampachtige poging alles te regelen. Politici op alle niveaus willen koste wat het kost grip houden op de samenleving. Dus weer meer regels. Laten we eens nadenken over wat er echt nodig is en wat niet. Regels zijn geen doel op zich en moeten controleerbaar zijn. Door de veelheid wordt dit laatste steeds lastiger.

Grote lijnen
Ik wil toe naar een provincie die de grote lijnen uitzet en zich niet bemoeit met hoe gemeenten of regio’s hun eigen gebied inrichten. Het werken op de vierkante meter moeten we loslaten. Bovendien hou je sommige ontwikkelingen niet tegen. Neem nou de winkels in het buitengebied, de mall’s. Laat het alsjeblieft aan de markt over. Zorg wel dat je een duidelijke toekomstvisie hebt waarin al geanticipeerd wordt op dit soort ontwikkelingen. Dan word je ook niet verrast.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.