Een van de belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma is het versterken van de Gelderse economie. In de eerstvolgende statenvergadering op 25 april zal een belangrijke stap gezet worden om deze doelstelling te realiseren. Het programma Stad en Regio 2012 -2015/2017 wordt dan vastgesteld. Door het vaststellen van dit programma wordt er ruim 190 miljoen euro in de grote en kleine steden en in de regio’s geïnvesteerd. Een belangrijke eis bij het beschikbaar stellen van dit geld is dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ook investeren in Gelderland. Door deze eis wordt er in totaal bijna 1 miljard euro in de Gelderse economie en samenleving geïnvesteerd. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste projecten.

Achterhoek, Doetinchem en Winterswijk
In de Achterhoek krijgen Doetinchem en Winterswijk extra geld. Voor Doetinchem gaat het vooral om investeringen in de binnenstad en in Winterswijk zal onder andere een activiteitencentrum worden opgericht. Door extra investeringen in de Achterhoek kan het voorzieningennivo zoveel mogelijk op peil gehouden worden. Nieuwe economische kansen zijn er door productie van duurzame energie in de vorm van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij.

Noord Veluwe
In deze regio wordt onder andere geïnvesteerd in de Care Academy waardoor meer zorgpersoneel kan worden omgeschoold en opgeleid. Daarnaast krijgt de cultuurhistorische kwaliteit van de Hanzesteden een impuls, wat goed is voor de economische ontwikkeling. In Harderwijk zal het Waterfront verder ontwikkeld wat haar positie als centrumgemeente versterkt.

Rivierenland, Tiel, Zaltbommel en Culemborg
De centrale ligging van Rivierenland en de aanwezigheid van de grote rivieren vormen een belangrijke economische pijler voor dit gebied. Bij Tiel komt een belangrijk distributiecentrum en een punt voor overslag van water naar land. Ook het Veilingterrein, de Burense Poort, het Waalfront en de schouwburg Agnietenhof worden aangepakt. Culemborg investeert in de wijk Terweijde. Daarnaast wordt ingezet op activiteit-en beweegmogelijkheden. Zaltbommel wil meer toeristen aantrekken en samen met woningbouwcorporatie Woonlinie wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid.

Stadsregio Arnhem, Nijmegen en Doesburg
De stadsregio, Arnhem, Nijmegen en Doesburg sluiten een contract af met de provincie waarin veel verschillende projecten voorkomen. Er wordt geïnvesteerd in een historisch centrum, winkelgebieden en een vervoersknooppunt. Ook wordt in de aansluiting tussen onderwijs-en arbeidsmarkt en woon-en zorgvoorzieningen. Arnhem zet in op het aantrekkelijk houden en maken van de binnenstad, groenvoorziening en tegengaan van leegstand. Het centrum moet als woonomgeving aantrekkingskracht gaan uitoefenen op creatieve stedelingen. Er gaat veel provinciegeld naar Rijnboog. Nijmegen wil ruim 2000 extra banen in de gezondheid en energiesector creëren en zich zich ontwikkelen als echte kennisstad. Doesburg investeert in de stad, in sport en in restauratie en behoud van het cultureel erfgoed. Goed voor het toerisme en dus voor de economie.

Stedendriehoek, Apeldoorn en Zutphen
Ook in de regio Stedendriehoek wordt actief gewerkt aan versterking van de economie. De regio wil een kwaliteitsimpuls geven aan het landschap rond de rivieren De Grift en de Berkel. Apeldoorn investeert in het stadshart en een aantrekkelijk winkel en woonomgeving in het centrum. In de binnenstad zet de stad in op kwalitatieve verbetering van het Cultuurkwartier, uitbreiding van het voorzieningenaanbod en het verbeteren van de openbare ruimte. Er wordt een Omnicampus ontwikkeld waar vernieuwende bedrijven en studenten met elkaar samenwerken. Zutphen wil de kwaliteit van de binnenstad verbeteren door de IJsselkade aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in rivierveiligheid door het project IJsselsprong en wordt het gebied rond de Noorderhaven verder ontwikkeld.

Tevreden
We zijn tevreden met het voorstel dat er ligt maar daarmee zijn we er nog niet. Er zit een klein addertje onder het gras. De gemeenten en regio’s hebben veel projecten aangedragen waarvan de begroting niet sluitend is. GS heeft ons toegezegd dat zij het geld alleen uitbetaalt als de overige partijen het geld ook daadwerkelijk beschikbaar stellen. Dat zullen we nauwgezet volgen en controleren. Ook zullen we de voortgang en de doelstellingen goed in het vizier houden. Het gaat erom dat de Gelderse economie gaat groeien en dat willen we graag in banen terugzien. De enige manier om Gelderland echt leefbaar te houden!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.